Вечните български традиции, обреди и обичай

Стенопис от църквата „Въведение Богородично“ в Благовеград, изградена е в 1840 – 1844