Автори

Горан Стефанов е роден през 1980 г. в Ямбол. Завършва Богословие във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и Културен туризъм в Пловдивския „Паисий Хилендарски“, където в момента прави и докторат. Има специализация в центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“, завършва и география в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.Стефанов работи в музея в Малко Търново като етнограф, а от 2021 г. е главен уредник на Аладжа манастир – археологически обект на Регионалния исторически музей във Варна.